Regulaminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i ciepłej wody od lipca 2016

Zmiany w regulamine rozliczania kosztów zużycia ciepła i ciepłej wody

Regulamin rozliczenia -woda i ścieków od lipca 2016

Regulamin porządku domowego