Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

NIP: 534-19-78-531  REGON: 013017973

 

tel. sekretariat: 758-89-23

tel. centrala: (022) 758-84-50

fax: (022) 728-09-92

e-mail: tbszm@tbszm.com.pl