Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

NIP: 534-19-78-531  REGON: 013017973

tel.: (22) 160 37 00

fax: (22) 160 37 35

e-mail: tbszm@tbszm.pl