Status prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” sp. z o. o. jest spółką gminną wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000039568 Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Udziałowcami Spółki są:

  • Gmina Miasto Pruszków – założyciel, jeden udział o łącznej wartości  25 461 726,00 zł
  • Gmina Miasto Milanówek – jeden udział o łącznej wartości 5 407 638,00 zł
  • Gmina Grodzisk Mazowiecki – jeden udział o łącznej wartości 3 539 900,00 zł
  • Gmina Brwinów – jeden udział o łącznej wartości = 822 686,00 zł

Zarząd jednoosobowy: Prezes Zarządu: Zbigniew Piotrzkowski

Termin rozpoczęcia działalności Spółki: 01-05-1998.

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Podstawowym przedmiotem działalności jest budowa domów mieszkalnych na wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami.

Rada Nadzorcza

  • Leczkowska Henryka-przewodnicząca
  • Kossińska Anna – członek
  • Grażyna Tomasik – członek