Status prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” sp. z o. o. jest spółką gminną wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000039568 Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Udziałowcami Spółki są:

  • Gmina Pruszków – założyciel, udziałowiec większościowy – jeden udział o łącznej wartości 39 022 152,00 zł
  • Gmina Miasto Milanówek – jeden udział o łącznej wartości 5 407 638,00 zł
  • Gmina Brwinów – jeden udział o łącznej wartości 822 686,00 zł
  • Gmina Grodzisk Mazowiecki – jeden udział o łącznej wartości 3 539 900,00 zł

Zarząd jednoosobowy: Prezes Zarządu: Maciej Roszkowski

Prokurent: Główny Księgowy Iwona Stępień

Termin rozpoczęcia działalności Spółki: 01-05-1998.

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Podstawowym przedmiotem działalności jest budowa domów mieszkalnych na wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami.

Rada Nadzorcza

  • Leczkowska Henryka-przewodnicząca
  • Gostomska Małgorzata-członek
  • Kossińska Anna – członek
  • Sobucki Piotr – członek
  • Tomasik Grażyna – członek

Comments are closed.