Kontakt

Kierownik dz.
administracji i
eksploatacji
Anna Kossińska e-mail:
anna.kossinska@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-15
Kierownik dz.
obsługi
technicznej,
inwestycji i
remontów
Renata Ostafin e-mail:
renata.ostafin@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-30
Główny
księgowy
Iwona Stępień e-mail:
iwona.stepien@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-23
Specjalista ds.
kadrowo-
płacowych
Małgorzata Ragus e-mail:
malgorzata.ragus@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-27
Specjalista ds.
technicznych. Kierownik robót
Bartłomiej Magnuski e-mail:
bartlomiej.magnuski@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-29
Inspektor
nadzoru
budowlanego
Ewa Stelmachowska e-mail:
ewa.stelmachowska@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-33
Mieczysław Paczka e-mail:
mieczyslaw.paczka@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-28
Specjalista ds.
administracji i
eksploatacji
Aleksandra Drelichowska e-mail:
aleksandra.drelichowska@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-17
Agnieszka Kraszewska-Cąkała e-mail:
administracja2@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-18
Jolanta Piotrowska e-mail:
jolanta.piotrowska@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-19
Renata Sochacka e-mail:
renata.sochacka@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-20
Renata Suchocka e-mail:
renata.suchocka@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-16
Młodszy
specjalista
ds. windykacji
Renata Milczarek e-mail:
renata.milczarek@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-25
Małgorzata Zabłocka e-mail:
malgorzata.zablocka@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-24
Księgowość
(czynsze)
Joanna Owczarek e-mail:
joanna.owczarek@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-13
Anna Pawlak vel Pawlicka e-mail:
anna.pawlakvelpawlicka@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-14
Specjalista ds.
finansowo-
księgowych
(wspólnoty)
Bożena Ciesielska e-mail:
wspolnoty@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-22
Młodszy
specjalista ds.
ewidencji
awarii i usterek
Grażyna Tomasik e-mail:
zgloszenia@
tbszm.com.pl
(22)
160-37-26

Comments are closed.