Informacje ogólne

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz..1198.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619.) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje o kierownictwie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. oraz wybrane dane finansowe.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9

 

tel. sekretariat: 758-89-23

tel. centrala: (022) 758-84-50

fax: (022) 728-09-92

e-mail: tbszm@tbszm.com.pl

Godziny pracy: poniedziałki – piątki godz. 700 – 1500

Przyjęcia interesantów przez Prezesa – poniedziałki, godz. 1100 – 1500

Pisma przyjmowane są na dziennik korespondencyjny i rozpatrywane zgodnie z przepisami KPA

Aktywa TBS na dzień 08.02.2013 r. wynoszą – 24 760 487 zł