Informacje ogólne

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz..1198.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619.) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje o kierownictwie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. oraz wybrane dane finansowe.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9

tel. : (22) 160 37 00

fax: (22) 160-37-35

e-mail: tbszm@tbszm.com.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek godz. 800 – 1800
Wtorek – Czwartek godz. 800 – 1600
Piątek godz. 800 – 1400

 

Kapitał zakładowy: 45 842 376,00