Informacje ogólne

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz..1198.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619.) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje o kierownictwie TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. oraz wybrane dane finansowe.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9

tel. sekretariat: (22) 160-37-10

fax: (22) 160-37-35

e-mail: tbszm@tbszm.com.pl

Godziny pracy: poniedziałki – piątki godz. 700 – 1500

Przyjęcia interesantów przez Prezesa – poniedziałki, godz. 1100 – 1500

Pisma przyjmowane są na dziennik korespondencyjny i rozpatrywane zgodnie z przepisami KPA

Kapitał zakładowy: 43 792 376,00

Comments are closed.